Sốt virus ở trẻ em tuy không gây nguy hại đến tính mạng của trẻ, nhưng cha mẹ cần tìm hiểu và có cách xử trí, phòng ngừa kịp thời.

Xem Thêm
Liên kết :