By

Hình ảnh người lao công tuổi trung niên cõng từng sinh viên qua vũng nước mưa khiến cộng đồng bức xúc.#M192848ScriptRootC274808 {min-height: 300px;} ...

Xem Thêm