Từ khi facebook cho ra đời tính năng livestream ,các đơn vị kinh doanh và tiểu thương đã tận dụng tính năng đó để buôn bán cũng như giới thiệu sản phẩm .

Xem Thêm
Liên kết :