Tran-Linh-Trang-2-8073-1508498099


thủ khoa đại học

Linh Trang bên giảng viên hướng dẫn (trái) và mẹ trong ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Linh Trang bên giảng viên hướng dẫn (trái) và mẹ trong ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Loading...