untitled-2-0736151


Khi sự việc xảy ra, rất đông bạn bè đứng ngoài theo dõi, reo hò, cổ vũ và quay clip mà không hề can ngăn

Khi sự việc xảy ra, rất đông bạn bè đứng ngoài theo dõi, reo hò, cổ vũ và quay clip mà không hề can ngăn

Loading...