Đối thủ duy nhất trên phân khúc cao cấp là Samsung đã chạm mốc 1000 USD

Đối thủ duy nhất trên phân khúc cao cấp là Samsung đã chạm mốc 1000 USD

Loading...