44


tin giáo dục

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa (bìa trái) làm việc với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa (bìa trái) làm việc với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng.

Loading...